- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

فراخوان برگزاری کارگاه های آموزشی پنجمین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران

احتراماً به استحضار میرساند دبیرخانه کنفرانس قصد دارد امکان برگزاری کارگاه های آموزشی را در حوزه محورهای کنفرانس فراهم نماید. لذا از کلیه افراد حقوقی و حقیقی دعوت میشود درخواست خود (شامل موضوع کارگاه، سرفصل و موارد مربوطه) را به همراه رزومه به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. بدیهی است با توجه به محدودیت زمان در روز کنفرانس، کارگاه های آموزشی با رویکردی کاربردی و نوین در اولویت پذیرش خواهند بود.

فراخوان برگزاری کارگاه های آموزشی

فراخوان برگزاری کارگاه های آموزشی

 جهت پیشنهاد موضوع برای برگزاری کارگاه، می توانید فرم در خواست برگزاری کارگاه را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل فرم نسبت به ارسال آن به نشانی info@icredg2017.guilan.ac.ir اقدام نمایید.

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...