- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

کارگاههای آموزشی همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران

همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایراندر تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کمیسیون نشریات وزارت بهداشت-انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران-انجمن دبیران نشریات علمی اروپا در شهر مشهد برگزار می شود.

کارگاه های آموزشی مرتبط با این همایش عبارتند از:
– کارگاه آموزشی How to be a successful journal editor

زمان برگزاری: پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱- ساعت ۱۵-۸
مکان: دانشکده پرستاری و مامایی

– کارگاه آموزشی آشنایی با COPE
زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰- ساعت ۱۸-۱۶
مکان: دانشکده پرستاری و مامایی

آخرین مهلت ثبت نام در کارگاهها: ۹۷/۰۸/۱۵

آدرس محل برگزاری: مشهد، خیابان دانشگاه، چهارراه دکترا، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...