- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

کارگاههای آموزشی دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه لرستان  در شهر لرستان برگزار می شود.

کارگاههای آموزشی مرتبط با این همایش به شرح زیر است:

کارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی

برنامه ریزی استراتژیک

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
دکتر محمد حکاک
 ظرفیت ۴۰ نفر

تدوین استراتژی
پیوند استراتژی با اهداف
اولویت بندی استراتژی ها

مدیریت ریسک

۱۳۹۶/۰۲/۰۱
دکتر محمد حیاتی
 ظرفیت ۴۰ نفر

بررسی ریسک صنعت و معدن

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...