- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی راهکارهای شکل گیری و توسعه تعاونی های چند منظوره گردشگری روستایی

کارگاه آموزشی بررسی راهکارهای شکل گیری و توسعه تعاونی های چند منظوره گردشگری روستایی در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۴برگزار می شود.

با توجه به ضرورت توجه به ضرورت شکل گیری و توسعه تعاونی گردشگری روستایی در روستاهای هدف استان گلستان کارگاه آموزشی راهکارهای شکل گیری و توسعه تعاونی های چند منظوره گردشگری روستایی در روز ۴ مهرماه ۱۳۹۴ روز قبل از همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین وتوسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان در صورت به حد نصاب رسیدن داوطلبان برگزار می شود. جزئیات بیشتر و شیوه ثبت نام به زودی اعلام می شود.

همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین وتوسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان

همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین وتوسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان

همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان، ۵ مهر ماه ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان برگزار میشود.

از تمامی صاحب نظران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال اصل مقالات حداکثر تا ۲۵ مرداد با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند.

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...