- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

اطلاعیه کارگاه های آموزشی نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

علیرضا فراست مسئول برگزاری واحد کارگاه های آموزشی نهمین کنگره آزمایشگاه و بالین و دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان طی پیامی گفت: نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در نظر دارد با هدف افزایش توان مهارت­های آموزشی، پژوهشی و بالینی همکاران و دانشجویان محترم سراسر کشور نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی اقدام نماید. بدین وسیله از اساتید،پژوهشگاه ها، موسسات و آزمایشگاه های تشخیص طبی علاقمند به همکاری در این زمینه درخواست می شود تقاضای خود را به همراه شرح حال و سوابق آموزشی و پژوهشی خویش به آدرس Farasat8@gmail.com ارسال نمایند.

اطلاعیه کارگاه های آموزشی نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

اطلاعیه کارگاه های آموزشی نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...