- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

تغییر مهلت ارسال مقالات و تاریخ برگزاری کنفرانس تبلیغات محیطی

بنا به اعلام دبیرخانه کنفرانس؛ نظر به درخواست مکرر پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات و تاریخ برگزاری نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران به شرح ذیل تغییر یافت:

مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

زمان اعلام نتایج چکیده مقالات: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

زمان اعلام نتایج نهایی مقالات: ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

مهلت ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

 

نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران

نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...