- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

نمایه سازی مقالات سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)

سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر در تاریخ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ توسط موسسه تحقیقاتی،پژوهشی علوم و تکنولوژی نروژ و تحت حمایتسیویلیکا در شهر نروژ برگزار می شود.

طبق هماهنگی های به عمل آمده با سایت مرجع دانش (سیویلیکا) که بانک مقالات علمی کشور می باشد، تمامی مقالات فارسی تایید شده این کنفرانس در سایت مذکور نمایه خواهد شد.

نمایه سازی مقالات سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر

نمایه سازی مقالات سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...