- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

معرفی اعضای کمیته اجرایی نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد  در شهر بجنورد برگزار می شود.

اعضای کمیته اجرایی این همایش عبارتند از:

کمیته اجرایی نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

کمیته اجرایی نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

فاطمه اسماعیل زاده دبیر خانه
مریم اکبری پشتیبانی
کبری ایزانلو پشتیبانی
یوسفعلی برهانی نیا مدیر ICT
شهرام بهروز پشتیبانی
الهام تفضلی مدیر دبیر خانه
مزدک تیمور تاشلو مدیر پشتیبانی
وحید ثانوی پشتیبانی
حسین خاوری پشتیبانی
سعید خراسانیان مدیر انتظامات
کورش خسرویار مدیر تدارکات
فواد شکری پشتیبانی
ملیحه صمدی کاظمی مدیر روابط عمومی
محمد ضمیریان دبیر کمیته اجرایی
مسعود طاهری مقدم دبیر خانه
هادی کلاتی مدیر منزلگاه کنفرانس
مهدی گنجی پور پشتیبانی
لادن لنگری روابط عمومی
بیتا محمد علمی دبیر خانه
لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...