- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

معرفی اعضای کمیته اجرایی سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی

سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن آسم و آلرژی ایران، کرسی یونسکو در آموزش سلامت در شهر تهران برگزار می شود.

معرفی اعضای کمیته اجرایی

معرفی اعضای کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی این همایش عبارتند از :

– زهرا آریج: مسئول بخش انتشارات، ثبت نام و ارسال فراخوان همایش

– فرشته اصلانی: مسئول دبیرخانه و مدیریت اسپانسرینگ همایش

– دکتر مریم ایازی: دبیر اجرایی همایش و مدیر کمیته امور بین الملل

– محسن بدل زاده : عضو کمیته داوری خلاصه مقالات

 دکتر کتایون بیداد : عضو کمیته داوری خلاصه مقالات

– شقایق تاجیک : کمیته امور بین الملل همایش

– دکتر شیوا ثقفی : عضو کمیته داوری خلاصه مقالات

– دکتر عارفه جعفریان : مدیر کمیته داوری

– نسرین خبیر: مسئول امور مالی و هماهنگی امور داخلی همایش

– محمد امین خبیر : مسئول فنی سایت همایش

– دکتر نازنین خدایاری : مسئول کارگاهها

– شهلا خدیوی : مسئول محتوای سایت فارسی همایش

– مهدیه شکراللهی : مسئول بخش پژوهشگران جوان همایش و عضو کمیته داوری خلاصه مقالات، رابط فنی سایت

– راحله شکوهی شورمستی : عضو کمیته داوری خلاصه مقالات

– زهرا علیزاده سیلاب : عضو کمیته داوری خلاصه مقالات

– دکتر محمدرضا فضل الهی : عضو کمیته داوری خلاصه مقالات

– دکتر غلامعلی کاردر : عضو کمیته داوری خلاصه مقالات

– دکتر مریم نوری زاده : عضو کمیته داوری خلاصه مقالات

– الناز واحدی : کمیته اموربین الملل همایش و مسئول روابط عمومی

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...