- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

ساختار سازمانی کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم

کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط شرکت آذر تبار ایرانیان در شهر امارات- دبی برگزار می شود.

ساختار سازمانی این کنگره به شرح زیر است:

ساختار سازمانی کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم

ساختار سازمانی کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم

 دبیر اجرایی،مهندس فرشید پذیرا

*
شورای علمی و داوری کنگره
مهرداد حاجیان زیدی، استاد دانشگاه تهران

سعید ذوالقدری، پژوهشگر بتن و مدرس دانشگاه

روزیتا فتاحی، استاد دانشگاه آزاد تهران واحد تهران جنوب
راضیه قدرجانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی احد اهواز

مریم محمدی، هیات علمى گروه شهرسازى دانشگاه هنر تهران

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...