- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

معرفی کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملّی پژوهش های بنیادی درعمران، معماری وشهرسازی» با مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران وصنعتگران و با همکاری شرکت‌کنندگان و مقامات عالی‌رتبه وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فنّاوری، نیرو و نیزسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار می‌شود. یکی از اهداف اصلی این کنگره دو روزه، فراهم‌آوردن امکانی برایشرکت‌کنندگان است تا بتوانند دستاوردها و خدمات و آخرین تکنولوژی‌های مرتبط با حوزه تخصصی خود را به مخاطبان حاضر در اینکنگره ارائه دهند.

کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...