- اخبار کنفرانس ها - https://www.confpress.ir -

اسامی داوران سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)

سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی) در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان ایرانیان در شهر تهران برگزار می شود.

ریاست کنفرانس: دکتر رضا حسین نژاد

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر محمد جواد رستگارنیا

اسامی داوران کنفرانس:

صادق صید بیگی

بهنام ابراهیمی

پیمان اکبری

حسین عزیزی نژاد

حسین علی امینی خواه

مهدی نبی پور افروزی

فاطمه سهرابی

محمد صادقی

نرجس خداوردی زاده

مجید عموزاد خلیلی

علیرضا سروش

اسامی داوران همایش

اسامی داوران همایش

لطفا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و به سایر پژوهشگران اطلاع دهید...